Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
07.04.2017

Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών ΜΙΘΕ στο Πρόγραμμα 'Πρακτική Άσκηση'

Η ΓΣ του Τμήματος ΜΙΘΕ στην συν. 8η/28-03-2017 καθόρισε τη διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών ως εξής:

Πρώτο Στάδιο:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας με κριτήριο τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία που δίνει στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος η γραμματεία του τμήματος. Για την κατάταξη αυτή ο μέσος όρος πολλαπλασιάζεται με τους εξής συντελεστές:

  • Για φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν περάσει 18 ή λιγότερα μαθήματα και φοιτούν μέχρι και το όγδοο εξάμηνο σπουδών: 0.6
  • Για φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν περάσει 19 ή περισσότερα μαθήματα και φοιτούν μέχρι και το όγδοο εξάμηνο σπουδών: 1
  •  Για φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν περάσει 19 ή περισσότερα μαθήματα και φοιτούν στο ένατο εξάμηνο σπουδών: 0.9
  • Για φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν περάσει 19 ή περισσότερα μαθήματα και φοιτούν στο δέκατο εξάμηνο σπουδών: 0.8
  • Για φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν περάσει 19 ή περισσότερα μαθήματα και φοιτούν στο ενδέκατο εξάμηνο σπουδών: 0.7
  • Για φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν περάσει 19 ή περισσότερα μαθήματα και φοιτούν στο δωδέκατο εξάμηνο σπουδών: 0.65
  • Για φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν περάσει 19 ή περισσότερα μαθήματα και φοιτούν σε εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο από το δωδέκατο: 0.6

Δεύτερο Στάδιο:

Μόλις ολοκληρωθεί ο κατάλογος των διαθέσιμων θέσεων πρακτικών άσκησης, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν τη σειρά προτίμησής τους για τις θέσεις που τους/τις ενδιαφέρουν. Οι θέσεις καλύπτονται με βάση τη σειρά κατάταξης των φοιτητών και φοιτητριών, όπως έχει προκύψει στο προηγούμενο στάδιο.