Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
13.09.2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

 

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν περατώσει τις σπουδές τους και πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας, να καταθέσουν την πτυχιακή τους εργασία στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται.
Καμία αίτηση ορκωμοσίας δεν θα παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος εάν δεν προσκομίζεται η Βεβαίωση Ανάρτησης στο Ψηφιακό ΑποθετήριοΑπό τη Γραμματεία

Διαδικασία κατάθεσης πτυχιακής εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο