Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
13.09.2018

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης.

Επισυνάπτουμε έγγραφο του Τμήματος Σίτισης Φοιτητών του ΕΚΠΑ που αφορά στον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.