Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
07.06.2017

ΙΚΥ - ΕΚΟ - Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν πλήθους αιτημάτων υποψηφίων αλλά και Γραμματειών Σχολών/τμημάτων, το Δ.Σ. του ΙΚΥ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν είναι αποδεκτά.  Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά την υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους και όχι την ολοκλήρωση του ελέγχου που
πραγματοποιούν οι Γραμματείες.