Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
30.12.2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2013-14

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ                              Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των φοιτητών, που εισήχθησαν στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της  Επιστήμης ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009)  κατά το  ακαδ. Έτος  2013-14 θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος ΜΙΘΕ από 15-1-2014 έως και 16-1-2014 και ώρες 10.00-14.00.

 

Για την εγγραφή τους οι εισαγόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Τίτλο Απόλυσης: Απολυτήριο ή Πτυχίο ή Αποδεικτικό του Λυκείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο των τίτλων αυτών.

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται, ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 

  1. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 

  1. 4.  Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από την αρμόδια επταμελή επιτροπή του Νοσοκομείου, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την αρ.Πρωτ.Φ151/122732/Β6-(ΦΕΚ1612/2010)  Υπουργική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση.

 

 

Κατά την προσέλευσή τους  στη Γραμματεία του Τμήματος ΜΙΘΕ για  την εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

 

 Τηλ. Επικοινωνίας: 210-7275517 και  210-7275586.

 

Από τη Γραμματεία