Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
13.09.2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

 

Επισυνάπτουμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά σε οδηγίες για την εγγραφή και την προθεσμία εγγραφής (22-29/09/2017) στις Σχολές/Τμήματα επιτυχίας των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.