Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
09.06.2017

ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα  επιλογής των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.