Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
10.02.2021

ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση για το πρόγραμμα CIVIS, Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00

 

Την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00, θα διεξαχθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης για το δίκτυο ευρωπαϊκών πανεπιστημίων CIVIS. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει:

1. σύντομη ενημέρωση από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος για το CIVIS·

2. ενημέρωση από μέλη του Τμήματος για πρωτοβουλίες στις οποίες έχουν μετάσχει ή για συνεννοήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη·

3. ανταλλαγή απόψεων για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Τμήματος.

Στη συνάντηση καλούνται να μετάσχουν: τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος· τα μέλη ΕΔΙΠ· οι μεταδιδακτορικοί και γενικότερα ερευνητικοί συνεργάτες· οι υποψήφιοι διδάκτορες.

Σύνδεσμος συνάντησης: 

https://us04web.zoom.us/j/75624580573?pwd=K2lpSEFRdWR3S3hOSWV4aFdMZnZIQT09

Προβλεπόμενη διάρκεια: έως 90 λεπτά.

Η ενημερωτική συνάντηση θα βιντεοσκοπηθεί.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος                                     Ο Ακαδ. Υπεύθυνος για το CIVIS

Καθ. Αριστοτέλης Τύμπας                                      Αν. Καθ. Παναγιώτης Θανασάς