Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
15.11.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Υ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι

 

Σας επισυνάπτουμε το με Α.Π. 10219/2-11-2021 έγγραφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών που αφορά ενημέρωση από το Ι.Κ.Υ σχετικά με Πρόγραμμα Υποτροφιών σε φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι.