Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
12.10.2021

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ μέχρι 25 Οκτωβρίου 2021

 

Σας ενημερώνουμε για την υπ' Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 4674Β'/8-10-2021, που αφορά στα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.