Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
15.05.2020

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020

Η Συνέλευση του Τμήματος ΙΦΕ, στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την 15/5/2020, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(1) η εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020 θα αρχίσει την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020, και θα τελειώσει μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020.

(2) οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται Δευτέρα-Σάββατο όλες τις εβδομάδες της εξεταστικής.

(3) η σειρά εξέτασης των μαθημάτων θα είναι αυτή που υπήρχε στο αρχικό πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου 2020.

(4) οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο εξέτασης (προφορικά, γραπτά κτλ.) ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσουν τους διδάσκοντες των μαθημάτων ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 Μαϊου 2020, σχετικά με την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (η ενημέρωση μπορεί να γίνει με μήνυμα στην e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε διδάσκοντα).

(5) το ακριβές πρόγραμμα της εξεταστικής και ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος (απαλλακτική εργασία ή προφορικά ή γραπτά) θα ανακοινωθεί έγκαιρα (οπωσδήποτε μέχρι την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κ. Δημητρακόπουλος