Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
09.01.2018

Εξεταστέα ύλη μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξεταστέα ύλη μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Μεθοδολογικά θεμέλια: Επιστήμες αναλυτικού τύπου. Αξιολογική ουδετερότητα στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 2. Οικονομική, η πρώτη εμπειρική Κοινωνική Επιστήμη. Σκωτικός Διαφωτισμός και απαρχές των νεότερων κοινωνικών επιστημών. Φυσιοκρατική οικονομική σκέψη
 3. Adam Smith. Κλασική Πολιτική Οικονομία.
 4. Η γένεση της Κοινωνιολογίας. Saint; Simon. Ο θετικισμός του Αύγουστος Κόντ
 5. Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας 1: Emile Durkheim.
 6. Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας ΙΙ:. Max Weber.
 7. Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας ΙΙΙ: Vilfredo Pareto.
 8. Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας IV: Herbert Spencer.
 9. Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας V: Karl Marx
 10. Εμφάνιση, αντικείμενο και προβλήματα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 11. Εμφάνιση, αντικείμενο και προβλήματα της Κοινωνικής Ψυχολογίας
 12. Εμφάνιση, αντικείμενο και προβλήματα της Κοινωνιοβιολογίας

 

 Οι διδάσκοντες 

 Γ. Γκότσης -  Α. Ελευθεριάδου