Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
29.05.2018

Εξέταση μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που δεν έχουν κάνει εργασίες στο μάθημα, η γραπτή εξέταση την ημέρα και ώρα που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Εξετάσεων θα βασιστεί στις σελίδες 419-564 του συγγράμματος του μαθήματος (F. Braudel, Η Γραμματική των Πολιτισμών).  Η εξέταση θα γίνει με κλειστά βιβλία. Η ανακοίνωση αυτή αφορά και τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος που έχουν αντιστοιχηθεί με το μάθημα αυτό.

 Ο διδάσκων

Τ. Τύμπας