Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
02.06.2021

Δια ζώσης εξετάσεις-Ανακοίνωση για διαγνωστικά test Covid 19

Με βάση την κείμενη νομοθεσία θα ισχύσουν τα εξής για τις δια ζώσης εξετάσεις Ιουνίου 2021:

  • Φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, επιτηρητές και όσοι εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά μία φορά εβδομαδιαίως, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στην εξέταση, να πραγματοποιούν self-test COVID-19 και να προσέρχονται έχοντας το αποδεικτικό δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος από την πλατφόρμα http://self-testing.gov.gr ή την https://hr.apografi.gov.gr/login ή τη συνημμένη δήλωση.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το self-test COVID-19 είναι υποχρεωτικό ακόμη και για όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι για τον κορωνοϊό.
  • Στην περίπτωση θετικού self-test COVID-19 οι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν rapid test ή μοριακό test και να αποστείλουν το αποτέλεσμα με email στη Γραμματεία του Τμήματος και στον διδάσκοντα ώστε σε ατομικό επίπεδο να οριστεί εξ αποστάσεως προφορική ή γραπτή εξέτασή τους.
  • Στις εξετάσεις με φυσική παρουσία θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή́ διάδοσης του COVID-19 σύμφωνα με τα οποία η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΙΦΕ

Καθηγ. Αριστοτέλης Τύμπας