Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
11.06.2021

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις. περιόδου Ιουνίου 2021.

 

Οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος ΙΦΕ, οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν στις εξ' αποστάσεως εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021, μπορούν να λάβουν τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τη Γραμματεία, αφού πρώτα επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον/την διδάσκοντα/ουσα (μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΣΠΑ) που θα τους εξετάσει.

Ειδικότερα:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος, υποχρεωτικά θα αναγράφουν:

  1. Ονοματεπώνυμο,
  2. Αριθμός Μητρώου Φοιτητή,
  3. Τίτλος και κωδικός Εξεταζόμενου Μαθήματος,
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας,
  5. Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας και
  6. Το έντυπο βεβαίωσης για τη συμμετοχή τους στην εξ΄ αποστάσεως εξέταση,το οποίο θα αποστέλλεται στον/στην διδάσκοντα/ουσα συμπληρωμένο, ως συνημμένο αρχείο. Το έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο: http://www.phs.uoa.gr/proboli-newn/bebaiwsh-symmetoxis-stis-e3etaseis.html

Στη συνέχεια οι διδάσκοντες/ουσες αφού διαπιστώσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις, θα προωθούν υπογεγραμμένη την εν λόγω βεβαίωση στη Γραμματεία από όπου οι ενδιαφερόμενοι/ες θα το παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος ΙΦΕ, οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν στις δια ζώσης εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2020-2021, θα λαμβάνουν τη βεβαίωση από τις αίθουσες όπου θα διενεργούνται οι εξετάσεις και θα το προσκομίζουν οι ίδιοι στη Γραμματεία για τη γνησιότητα της υπογραφής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΙΦΕ