Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
07.06.2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους/νες φοιτητές/τριες οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση στο ΙΚΥ στο πλαίσιο του "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017", ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ επικύρωσε τα  αποτελέσματα των αιτήσεων (19.246). Οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων (3.685 υποψήφιοι) και επιλαχόντων υποψηφίων (15.559 υποψήφιοι) καθώς και πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων (2 αιτήσεις) αναρτήθηκαν στον
ιστοχώρο του ΙΚΥ (https://www.iky.gr).

Οι υποψήφιοι, μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους (εισάγοντας αρ. πρωτ. αίτησης και ΑΦΜ) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στον παρακάτω σύνδεσμο:

*http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml*
<http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml>

Καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων (3.685 υποψήφιοι), να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής τους,  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως
την Παρασκευή9 Ιουνίου 2017, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.

Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μπορούν να ασκηθούν έως 7/6/2017.  Η ένσταση κατατίθεται στο ΙΚΥ αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).