Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
11.11.2020

Ανακοίνωση λειτουργίας Γραμματείας

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4899) με την οποία θεσπίστηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS –Cov-2, τα οποία κα ισχύουν στο σύνολο της επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020, ενημερώνουμε τους/τις προπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες του Τμήματος ΙΦΕ ότι η εξυπηρέτηση τους από τη Γραμματεία θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα:

  • Για έκδοση πιστοποιητικών φοίτησης, αναλυτικής βαθμολογίας και θέματα αποφοίτων παρακαλούνται οι προπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες να αποστέλλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mgika@phs.uoa.gr,
  • Για θέματα ολοκλήρωσης σπουδών, ορκωμοσιών, βαθμολογίων παρακαλούνται οι προπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες να αποστέλλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση xanthom@phs.uoa.gr

Υποχρεωτικά, και για την εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα προς τη Γραμματεία, θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

α) Ονοματεπώνυμο

β) Αριθμός Μητρώου Φοιτητή

γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας

δ) Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail)

ε) Αίτημα φοιτητή/τριας

Ειδικότερα, συστήνουμε στους φοιτητές του Τμήματος ΙΦΕ να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αίτηματά τους από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα.

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μόνο, οι φοιτητές/τριες θα εξυπηρετούνται κατόπιν ραντεβού.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΙΦΕ