Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
21.06.2017

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ. έτους 2017-2018.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ                                                           

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ακαδ. έτους 2017-2018

 

Σύμφωνα με την από 30/5/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τΑ/10-12-2013) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ/16-12-2013) για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2017-2018 ανακοινώνεται ότι: 

α) Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

β) Οι αιτήσεις για την κατάταξη θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

γ) Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως, τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Θα εκδοθεί πρόγραμμα εξετάσεων.

 δ) Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα εξής μαθήματα:

-          Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης

-          Εισαγωγή στην Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

-          Ιστορία της Φιλοσοφίας

 ε) Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι η ακόλουθη:

 Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης:

Α. Chalmers, Τι είναι αυτό που το λένε επιστήμη, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1994.

 

Εισαγωγή στην Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας:

Herbert Butterfield, Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήμης, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1983

Γιάννης Χριστιανίδης, Θέματα από την Ιστορία των Μαθηματικών, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003

 

Ιστορία της Φιλοσοφίας

Α) Ιστορία της Φιλοσοφίας

Mario Vegetti, Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, Αθήνα, Εκδ. Π.ΤΡΑΥΛΟΣ, 2000

Β) Κείμενο

-Πλάτωνος Πολιτεία, μετ. Ν. Σκουτερόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, 2002

-Descartes, Λόγος περί της μεθόδου, μετ. Χρ. Χρηστίδη, Αθήνα, Εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ.

 

Σημείωση: Άπαντες οι πτυχιούχοι πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο τους πριν από την ημερομηνία των αιτήσεων  και να καταθέσουν αντίγραφό του με την αίτησή τους.

 

Από τη Γραμματεία