Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
07.09.2021

Ανακοίνωση για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που εκπονούν Πτυχιακή Εργασία

 

Παρακαλείστε όσοι/ες εκπονείτε πτυχιακή εργασία και έχετε ήδη καταθέσει στη Γραμματεία του τμήματος το θέμα σας,

να εγγραφείτε

ανάλογα με το εάν ανήκετε στο παλαιό ή στο νέο πρόγραμμα σπουδών

στην αντίστοιχη η-τάξη:

1 «Πτυχιακές εργασίες-Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών»

    https://eclass.uoa.gr/courses/PHS481/

«Πτυχιακές Εργασίες-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»

    https://eclass.uoa.gr/courses/PHS482/

Μετά την εγγραφή σας στην η-τάξη παρακαλείστε

  1. να αναρτήσετε στις «Εργασίες» το έντυπο που έχετε καταθέσει στη Γραμματεία με το θέμα σας και τον/την επιβλέποντα/πουσα. (Εάν δεν έχετε αντίγραφο του εντύπου που έχετε καταθέσει, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναρτήσετε ένα αρχείο με τα ίδια στοιχεία, δηλαδή το όνομά σας, τον αρ. μητρώου, το θέμα σας και τον/την επιβλέποντα/πουσα καθώς και το πότε αναλάβατε την πτυχιακή σας).
  2. να εγγραφείτε στις «Ομάδες χρηστών», στην ομάδα με το όνομα του επιβλέποντα ή της επιβλέπουσας της πτυχιακής σας.