Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
04.09.2017

Ανακοίνωση για το προπτυχιακό μάθημα Φιλοσοφική Λογική

Τα θέματα που συζητήσαμε στις παραδόσεις δεν υπάρχουν στα συγγράμματα (δεν βρήκα κανένα ελληνικό βιβλίο για αυτά), αλλά υπάρχουν στο βιβλίο Logical Forms: An Introduction to Philosophical Logic του Mark Sainsbury. Το βιβλίο αυτό το φωτοτύπησα σε δύο αντίτυπα. Το ένα το πήγα στο φωτοτυπείο που βρίσκεται Ουμπλιανής και Διοχάρους, για να μπορεί όποιος θέλει να πηγαίνει εκεί και να του το φωτοτυπούν. Το άλλο το κράτησα εγώ, ώστε όποιος θέλει να μην πληρώσει τις φωτοτυπίες να το παίρνει από μένα και να το φωτοτυπεί στο τμήμα.

 

Από τα δύο συγγράμματα, το ένα, του Quine, είναι βιβλίο φιλοσοφικής λογικής, αλλά θίγει ζητήματα που δεν μας απασχόλησαν στα μαθήματα. Το άλλο, του Frege, δεν είναι καν φιλοσοφική λογική (είναι φιλοσοφία των μαθηματικών).

 

Στις εξετάσεις θα βάλω δύο ειδών θέματα: αφενός θέματα που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των μαθημάτων και στο βιβλίο του Sainsbury και αφετέρου θέματα που αντιστοιχούν στο βιβλίο του Quine. Αν κανείς απαντήσει στην πρώτη κατηγορία θεμάτων, έχει το πλεονέκτημα ότι τα θέματα τα έχω αναπτύξει στα μαθήματα και ότι το βιβλίο του Sainsbury είναι εγχειρίδιο γραμμένο για φοιτητές. Αν κανείς απαντήσει σε θέματα από τον Quine, έχει το πλεονέκτημα ότι το βιβλίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, αλλά και το μειονέκτημα ότι απευθύνεται σε φιλοσόφους (δηλ. είναι πιο δύσκολο από ένα βιβλίο που απευθύνεται σε φοιτητές φιλοσοφίας). Δεν θα βάλω θέματα από τον Frege.

 

Από τον Sainsbury η ύλη είναι το κεφάλαιο 1 (ενότητες 3–7 και 9–12), το κεφ. 2 (ενότητες 1–9) και το
κεφ. 4 (ενότητες 1–9, 13 και 15). Απ’ όσα λέει ο Sainsbury εστιάστε σε ζητήματα που έθιξα και στα μαθήματα.
Ειδικά για το θέμα των υποθετικών λόγων μπορείτε να διαβάσετε και από τις σχετικές σημειώσεις που μοίρασα.
 
Από τον Quine η ύλη είναι τα κεφάλαια 1, 2, 4 και 6–7.

 

Γιάννης Στεφάνου