Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
05.10.2017

Ανακοίνωση για το Φροντιστήριο Μαθηματικών

Το Φροντιστήριο των Μαθηματικών θα γίνεται κάθε Τετάρτη 12-2 στην Αίθουσα Ε'.

                                                      Η Διδάσκουσα