Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
02.11.2017

Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Φιλοσοφία των Οικονομικών" και "Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών και της Λογικής"

Η έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων "Φιλοσοφία των Οικονομικών" και "Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών και της Λογικής" Ζ' εξαμήνου θα ξεκινήσει την Τρίτη 7 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου αντίστοιχα, ώρα 9-12.