Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
11.10.2018

Ανακοίνωση για έναρξη μαθημάτων ΙΦΕ από διδάσκοντες/ουσες ΕΣΠΑ

 

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του ΙΦΕ του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 που θα ανατεθούν σε διδάσκουσες/διδάσκοντες με καθεστώς συμβασιούχων ΕΣΠΑ θα προσδιοριστεί με επόμενη ανακοίνωση (αναμένεται η ανάρτηση του πίνακα με όσες/ους έχουν επιλεγεί από το αρμόδιο όργανο του ΕΚΠΑ).