Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
09.09.2021

Ανακοίνωση για αιτήσεις δωρεάν σίτισης ακαδ. ετους 2021-22

 

Επισυνάπτουμε έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ της Παν/κής Λέσχης ΕΚΠΑ σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης Ακαδ. Έτους 2021-22.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr (για τους προπτυχιακούς φοιτητές) και eprotocol.uoa.gr (για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές-Υπ. Διδάκτορες) από 9/9/21 μέχρι 22/10/2021.

Καθορισμός όρων_ προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του ΕΚΠΑ