Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
06.07.2022

Ανακοίνωση Επιτροπής για το Βραβείο Βάνα Γρηγοροπούλου

 

Η αρμόδια επιτροπή, κατόπιν μελέτης του συνόλου των θεματικά συναφών διπλωματικών εργασιών των αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, αποφάσισε ομόφωνα:

- για το έτος 2019, τη βράβευση του κ. Αντώνη Περιβολάκη, για την εργασία «Η έννοια του απείρου στον Spinoza και η συσχέτισή της με το άπειρο των Cantor και Gödel».

- για το έτος 2020, τη βράβευση του κ. Θωμά Μαυρουδή για την εργασία «Οι θεωρίες της κρούσης των Descartes και Huygens» και της κ. Σοφίας Σουλή για την εργασία «Η έννοια νου και σώματος στον Descartes».

Με βάση το καταστατικό του βραβείου, και σε συμφωνία τις επιθυμίες του δωρητή, η κάθε βράβευση συνοδεύεται από το ποσό των 1000 ευρώ.

Η τελετή βράβευσης προγραμματίζεται για τις αρχές του νέου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Τα μέλη της επιτροπής

Στέλιος Βιρβιδάκης       Αντώνης Χατζημωυσής            Στάθης Ψύλλος

Ανακοίνωση