Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
18.06.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Ι.Φ.Ε.)


Σύμφωνα με τον ανανεωμένο συνοπτικό Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021) και σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών, οι Βιβλιοθήκες επανέρχονται από 16 Ιουνίου 2021, σε πλήρη λειτουργία και παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για το κοινό, όσο και για το προσωπικό.

Συνοπτικά, τα βασικά σημεία επαναλειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΙΦΕ είναι :

  • Ωράριο: Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΙΦΕ λειτουργεί για το κοινό κατά τις ώρες 9.00- 15.00. Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, μελέτη στα αναγνωστήρια,  παραλαβή βιβλίων με διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων, επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος» κλπ) θα γίνονται μόνο με ραντεβού. (τηλ. 2107275559, 2107275503, email: mithe@lib.uoa.gr)
  • Ειδικά για τη χρήση των αναγνωστηρίων προτείνονται συγκεκριμένα 2ωρα και 1,5 ώρα στο τέλος της λήξης (09.00-11.00, 11.15-13.15, 13.30-15.00). Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η ροή των επισκέψεων και αποφεύγεται ο συνωστισμός, ειδικά σε ώρες αιχμής. Επίσης οι χρήστες που είναι υπόχρεοι σε Covid self test θα πρέπει να επιδεικνύουν το έγγραφο σε περίπτωση που τους ζητηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη Χρήση των αναγνωστηρίων εντός των βιβλιοθηκών είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ των χρηστών. Επίσης υπάρχει σύσταση για ενδελεχή καθαρισμό και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης.
  • Η χρήση της μάσκας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας, τόσο για το κοινό που επισκέπτεται τις βιβλιοθήκες για οποιαδήποτε υπηρεσία όσο και για το προσωπικό, είναι υποχρεωτικές.
  • Τα βιβλία θα τα ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Επειδή πολλά βιβλιοστάσια βρίσκονται στον ίδιο χώρο με το αναγνωστήριο θα πρέπει οι χρήστες της Βιβλιοθήκης κατά την είσοδο τους στη Βιβλιοθήκη να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται κάθε επαφή με τα βιβλιοστάσια.
  • Παράλληλα, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες.