Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
29.11.2017

Ανακήρυξη Υποψηφίων Ε.ΔΙ.Π.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται το συνημμένο έγγραφο που αφορά το θέμα.