Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
03.11.2021

Αναγνώριση μαθημάτων σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατόχους άλλου Τίτλου Σπουδών

 

Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος ΙΦΕ που έχουν ήδη στην κατοχή τους άλλο Τίτλο Σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτημα αναγνώρισης μαθημάτων στο:

https://eprotocol.uoa.gr

επιλέγοντας «Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα» και «14. Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων».

Αφού συμπληρώσετε το αίτημα σας, θα επισυνάψετε  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι τα παρακάτω:

  • Αναλυτική Βαθμολογία Τμήματος Προέλευσης
  • Οδηγός Σπουδών Τμήματος Προέλευσης
  • Πίνακας Αντιστοίχισης Μαθημάτων

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται άπαξ στην αρχή κάθε ακαδ. έτους  από τους ενδιαφερόμενους και θα αφορά όλο τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών.

Για το ακαδ. έτος 2021-2022 οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν από

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 έως Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψη.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ