Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
29.04.2020

Αναβολή των τελευταίων 3 διαλέξεων του φετινού κύκλου διαλέξεων του Τμήματος ΙΦΕ

 

Ενημερώνουμε ότι οι τελευταίες 3 διαλέξεις του φετινού κύκλου διαλέξεων του Τμήματος ΙΦΕ αναβάλλονται λόγω της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΙΦΕ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος