Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
10.06.2020

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Επέκταση Ισχύος Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου για Διδακτορικούς Φοιτητές

 

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος ΙΦΕ που φοιτούν στον τρίτο κύκλο σπουδών ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα των διδακτορικών φοιτητών, υπολογίζεται πλέον στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του δικαιούχου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη παραλάβει ακαδημαϊκή ταυτότητα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος ΙΦΕ αίτημα ακύρωσης ακαδημαϊκής ταυτότητας προκειμένου να υποβάλουν νέα αίτηση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΙΦΕ