Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα συμμετέχει στη λειτουργία των ακόλουθων Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
  • Γνωσιακή Επιστήμη
  • Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
  • Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
  • Εγκέφαλος και Νους.

Το Τμήμα έχει τη διοικητική υποστήριξη για τα δυο πρώτα, τη διοικητική υποστήριξη του τρίτου και του τέταρτου έχει το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, ενώ τη διοικητική υποστήριξη του πέμπτου έχει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.