Αρχική » Γενική παρουσίαση - πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Οι κατευθύνσεις που λειτουργούν είναι

  • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
  • Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
  • Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει κατεύθυνση στην αρχή του 3ου έτους σπουδών του, την οποία επιτρέπεται να αλλάξει μέχρι το τέλος του έτους αυτού.

Η επίδοση στα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα Ε100 και Ε200 χαρακτηρίζεται με τους όρους "επιτυχώς"/"ανεπιτυχώς" και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως εξής: Προστίθενται οι βαθμοί των σαράντα οκτώ (48) μαθημάτων που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια (δηλαδή 35 υποχρ. + 7 κατ' επιλογήν υποχρ. + 6 κατ' επιλογήν) και το διπλάσιο του βαθμού της διπλωματικής εργασίας. Το τελικό άθροισμα διαιρείται δια του πενήντα (50) και το αποτέλεσμα αποτελεί το βαθμό πτυχίου.

Η ενδεικτική κατανομή των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει κάθε φοιτητής/τρια είναι η ακόλουθη:

Εξάμηνο Μαθήματα
Α 6 υποχρεωτικά
Β 6 υποχρεωτικά
Γ 6 υποχρεωτικά
Δ 6 υποχρεωτικά

4 υποχρεωτικά
Ε 1 κατ' επιλογήν υποχρεωτικό

1 κατ' επιλογήν

3 υποχρεωτικά
ΣΤ 2 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

1 κατ' επιλογήν

2 υποχρεωτικά
Ζ 2 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

2 κατ' επιλογήν

2 υποχρεωτικά
Η 2 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

2 κατ' επιλογήν

 

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να αναζητήσετε παραπάνω πληροφορίες για το κάθε μάθημα.