Αρχική » ΦμεΑ » Προϋποθέσεις για Εναλλακτική Εξέταση

Για ΦμεΑ του ΙΦΕ -- 1.3.2021

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/-τές του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ), οι οποίες/-οι αναζητούν υπηρεσίες υποστήριξης για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) και δεν έχουν ήδη καταθέσει την επίσημη, από δημόσιο φορέα, γνωμάτευσή τους, να την καταθέσουν, ηλεκτρονικά  στη Γραμματεία του Τμήματος ΙΦΕ (κ. Μαρία Ξανθοπούλου xanthom@phs.uoa.gr), με κοινοποίηση στην υπεύθυνη για θέματα ΦμεΑ του Τμήματος ΙΦΕ, Αν. Καθηγήτρια κ. Ε. Γέμτου (egemtos@phs.uoa.gr) και την επιστημονική συνεργάτιδα του Τμήματος για θέματα ΦμεΑ, Δρα Όλγα Ημέλλου (olgimellou[at]phs.uoa[dot]gr).

 

Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ΦμεΑ -τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και σε επίπεδο εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για εναλλακτικό τρόπο εξέτασης)- είναι απαραίτητο, μετά την οριστική δήλωση μαθημάτων στο mystudies, να ενημερώσετε σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη Δρα Όλγα Ημέλλου, επιστημονική συνεργάτιδα του Τμήματος ΙΦΕ σε θέματα ΦμεΑ, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (e-mail: olgimellou[at]phs.uoa[dot]gr). Συμπληρωματικά, θα κληθείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα καταγραφής περιορισμών, της Μονάδας Προσβασικότητας του ΕΚΠΑ (https://access.uoa.gr/wp-content/uploads/2021/02/%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%a0%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd.pdf ).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση εναλλακτικής εξέτασης αποτελούν: (α) η ηλεκτρονική κατάθεση επίσημης, από δημόσιο φορέα, γνωμάτευσης ή πιστοποίησης, (β) η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με τα οριστικά δηλωθέντα μαθήματα (συμπλήρωση και αποστολή σχετικού αρχείου word) και (γ) η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας καταγραφής περιορισμών, της Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ. Για την πραγματοποίηση εναλλακτικής εξέτασης, οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εξεταστικής.  

 

Σας ενημερώνουμε πως στο ΕΚΠΑ λειτουργεί Μονάδα Προσβασιμότητας, αποστολή της οποίας είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πληροφορηθούν σχετικά με τις υπηρεσίες και το έργο της Μονάδας Προσβασιμότητας, καλώντας τον αριθμό 210 727 5687 ή από τον ιστότοπο access.uoa.gr