Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά προγράμματα και υποδομές » Ερευνητικές υποδομές » Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος υπάγεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και λειτουργεί από το 1995. Καταλαμβάνει χώρο 450 τ.μ. σε δύο επίπεδα, στο κτήριο των αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος\ατ στο ισόγειο βρίσκεται το αναγνωστήριο, η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το πληροφοριακό υλικό, ενώ στον ημιόροφο βρίσκονται τα βιβλιοστάσια των βιβλίων και των περιοδικών της.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης απαρτίζεται από 16000 περίπου τίτλους βιβλίων και 230 τίτλους περιοδικών (από τους οποίους 145 είναι ενεργοί). Επίσης, σε ξεχωριστό τμήμα, υπάρχουν αντίτυπα των πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στο Τμήμα. Καλύπτονται θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Τμήματος, όπως φιλοσοφίας, φιλοσοφίας της επιστήμης, μεθοδολογίας και ιστορίας της επιστήμης κ.ά.

Για την ταξινόμηση του υλικού εφαρμόζεται το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey (DDC). Για την οργάνωση χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Horizon, που είναι σε on-line σύνδεση με όλες τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται τηρούνται οι Αγγλοαμερικανικοί κανόνες καταλογογράφησης (AACR2). Επίσης χρησιμοποιούνται οι θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, που μεταφράζονται και προσαρμόζονται στην ελληνική γλώσσα. Λόγω φόρτου εργασίας, συνεχούς εισαγωγής νέου υλικού (μέσω αγορών, δωρεών κτλ.) και έλλειψης αρκετού εξειδικευμένου προσωπικού, η οργάνωση του υλικού δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, κατά τις ώρες 09.00-18.00 (εκτός εορτών και καλοκαιρινών μηνών). Η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια και η χρήση του αναγνωστηρίου είναι ελεύθερη.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. για δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλους χρήστες. Οι υπόλοιποι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να μελετήσουν το υλικό στο αναγνωστήριο, καθώς και να το δανειστούν για φωτοτύπηση εκτός χώρου, αφήνοντας αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή φοιτητικό τρίπτυχο, με την υποχρέωση να το επιστρέψει κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας στην κατάσταση που το δανείστηκε.

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα είναι διαθέσιμοι πέντε (5) σταθμοί πολυμέσων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της συλλογής της Βιβλιοθήκης, στις βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Αθηνών και στα ηλεκτρονικά περιοδικά του HEAL-LINK (Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), καθώς και για πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Για ερωτήσεις και άλλα θέματα που αφορούν τη βιβλιοθήκη, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό της, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση gdounia[at]lib.uoa[dot]gr ή τον αριθμό 210 727 5503.