Αρχική » Έρευνα » Δημοσιεύσεις » Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων

Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων

2016

 • Arabatzis Τ. (2016). The Structure of Scientific Revolutions and history and philosophy of science in historical perspective. In A. Blum, K. Gavroglu, C. Joas, and J. Renn (eds.), Shifting Paradigms: Thomas S. Kuhn and the History of Science. Berlin: Max Planck Institute for the History of Science, Edition Open Access, 191-201.
 • Fotiadis F. A., Protopapas A. (2016). No effect of verbal labels for the shapes on Type II categorization tasks. In A. Papafragou, D. Grodner, D. Mirman, J. C. Trueswell (eds.), Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society, 277-282.
 • Panagiotaropoulou G., Koutras, Katsamanis A., Maragos P., Zlatintsi A., Protopapas A., Karavasilis E., Smyrnis N. (2016). fMRI-based perceptual validation of a computational model for visual and auditory saliency in videos. In Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2016). IEEE, 699-703.
 • Varlokosta S., Stamouli S., Karasimos A., Markopoulos G., Kakavoulia M., Nerantzini M., ... & Protopapas, A. (2016, June). A Greek corpus of aphasic discourse: Collection, transcription, and annotation specifications. In Proceedings of LREC 2016 Workshop "Resources and processing of linguistic and extra-linguistic data from people with various forms of cognitive/psychiatric impairments" (RaPID-2016). Linköping University Electronic Press, 14-21.
 • Vinos M., Andrikopoulou A., Papaeliou C. F., Protopapas A. (2016). Modeling impairments in lexical development. In A. Papafragou, D. Grodner, D. Mirman, J. C. Trueswell (eds.). Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society, 87-92.
 • Virvidakis S. (2016). On Bridging the Analytic-Continental Divide. in Suwanna Satha-Annand, Kanit Sirichan & Lowell Skar (eds.), Proceedings of the International Symposium, Philosophies in Dialogue: Bridging the Great Philosophical Divides. Bangkok: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Chulalongkorn University in Cooperation with The International Federation of Philosophical Societies, 71- 84.

2015

 • Arapostathis S. (2015). Intellectual Property Law and Politics in 20th century Greece. Ιn: M. Bottis, E. Αlexandropoulou, I. Iglezakis ( eds), Lifting barriers to empower the future of Information Law and Ethics. Proceedings of the 6th International Conference of Information Law and Ethics. University of Macedonia Press, 422–430.
 • Dimitracopoulos C., Paschalis V. (2015). Grades of discernibility. Proceedings of the 10th Panhellenic Logic Symposium. Karlovassi 11-15 June 2015, 13-16.
 • Tzafestas E. (2015). Cultures of war and inequality. In: G. Xu, Y. Demazeau, S.-H. Chen, J. Wu, M. Gavin, I. King, J. Cao, Z. Wu, Z. Bu (eds), Proceedings International Conference on Behavioral, Economics and Sociocultural Computing. IEEE, 130-136.
 • Vinos M., Tsilionis E., Protopapas A. (2015). A connectionist semantic network modeling the influence of category member distance on induction strength. In: N. A. Taatgen, M. K. van Vugt, J. P. Borst, K. Mehlhorn (eds.), Proceedings of the 13th International Conference on Cognitive Modeling. University of Groningen, 1–6. http://www.iccm2015.org/proceedings/ICCM2015_proceedings.pdf

2014

 • Ιεροδιακόνου Κ. (2014). Ο όρος “διαφανές” στον Αριστοτέλη και στον Αλέξανδρο Αφροδισιέα. Στο: Σ. Ευθυμιάδης, Π. Θανασάς, Χ. Παναγίδης (επιμ.), Αναγνώσεις του Αριστοτέλη. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 109–118.

2013

 • Protopapas A., Kapnoula E. C. (2013). Exploring word recognition with selected stimuli: The case for decorrelated parameters. In: M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, I. Wachsmuth (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Berlin, 31 July – 1 August, 1169–1174.
 • Ziaka L., Moirou D., Vlahou E. L., Protopapas A. (2013). Word reading practice reduces Stroop interference in children. In: M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, & I. Wachsmuth (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Berlin, 31 July – 1 August, 1169–1174.