Αρχική » Έρευνα » Δημοσιεύσεις » Επιμέλεια συλλογικών τόμων

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

2016

 • Αραποστάθης Σ. (2016). Ειδικό Τεύχος- Ειδήμονες και Ειδημοσύνη στην Επιστήμη και την Τεχνολογία, Νεύσις 23.

2015

 • Algra K., Ierodiakonou K. (eds) (2015). Sextus Empiricus and Ancient Physics. Cambridge University Press.
 • Arabatzis T., Howard D. (eds) (2015). Integrated HPS in Practice. Special issue of Studies in History and Philosophy of Science, vol. 49, No 1.
 • Arabatzis T., Renn J., Simões A. (eds) (2015). Relocating the History of Science. Essays in Honor of Kostas Gavroglu. Springer.
 • Boudouris K., Dimitracopoulos C., Protopapadakis E. (eds) (2015). Selected papers from the XXIII World Congress of Philosophy. Journal of Philosophical Research 40, Special Supplement.
 • Hatzis A. N., Mercuro N. (2015). Law and Economics: Philosophical Issues and Fundamental Questions. Routledge.
 • Mantzavinos C. (2015). Editor of the Philosophy Section of the International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2nd edition. Elsevier.
 • Αραποστάθης Σ., Παπανελοπούλου Φ., Τύμπας Τ. (επιμ.) (2015). Τεχνολογία και Κοινωνία στην Ελλάδα: Μελέτες από την Ιστορία της Τεχνολογίας και τις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας. Εκδοτική Αθηνών.

2014

 • Gavroglu K. (ed.) (2014). History of Artificial Cold, scientific, Technological and Cultural Issues. Springer.

2013

 • Arapostathis S., Dutfield G. (2013): Knowledge Management and Intellectual Property. Edward Elgar Publ.
 • Cegielski P., Cornaros Ch., Dimitracopoulos C. (eds) (2013). New Studies in Weak Arithmetics. Lecture Notes 205, CSLI Publications, Stanford.
 • Karakostas V., Dieks D. (eds) (2013). EPSA11 Perspectives and Foundational Problems in Philosophy of Science. Springer.
 • Psillos S., Curd M. (eds) (2013): The Routledge Companion to the Philosophy of Science. Second revised and expanded edition. Routledge
 • Κιντή Β., Τουρνικιώτης Π., Τσιαμπάος Κ. (επιμ.) (2013). Το Μοντέρνο στη σκέψη και τις τέχνες του 20ού αιώνα. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 • Τ. Τύμπας, Ε. Μεργούπη-Σαβαΐδου (επιμ.). (2013) Ιστορίες της Tεχνολογίας του Eικοστού Aιώνα: Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα, Ξύλινα Αεροπλάνα, Γαλλικοί Αντιδραστήρες, Γυναίκες Υπολογιστές. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.