Αρχική » Έρευνα » Δημοσιεύσεις » Επιμέλεια συλλογικών τόμων

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

2019

 • Arapostathis, S. and Pearson P. J. G. (eds.) (2019). How History Matters for the Governance of Socio-Technical Transitions, Special issue of the journal Environmental Innovation and Societal Transitions, issue 32.
 • Ierodiakonou, K. and Golitsis, P. (eds.) (2019). Aristotle and his Commentators, De Gruyter.
 • Ierodiakonou, K., Kalligas, P. and Karasmanis, V. (eds.) (2019). Aristotle, Physics Alpha, Oxford University Press.
 • Sialaros, M., Christianidis, J. and Megremi, A. (eds.) (2019). On Mathemata: Commenting on Greek and Arabic Mathematical Texts, Special issue of the journal Historia Mathematica, issue 47.
 • Κιντή, Β. (επιμ.) (2019). Άρις Αραγεώργης. Παραδοξολογίες και Παιχνίδια, Εκδόσεις Νεφέλη.
 • Κιντή, Β., Μπάλλα, Χ. και Φαράκλας, Γ. (επιμ.) (2019). Τόποι: Αντίδωρα στον Παντελή Μπασιάκο, Αριάδνη, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.

2018

 • Ierodiakonou, K. and Benatouil, T. (eds.) (2018). Dialectic after Plato and Aristotle, Cambridge University Press.
 • Βιρβιδάκης, Σ. (επιμ.) (2018). Επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού και άλλα δοκίμια αναλυτικής φιλοσοφίας της θρησκείας, Άρτος Ζωής.

2017

 • Arapostathis, S., Tympas, S. (eds.) (2017). Special issue of the journalHistory of Technology, vol. 33.
 • Τύμπας, Τ. (επιμ.) (2017). H. Landecker, Η Καλλιέργεια της Ζωής στο Εργαστήριο: Πως τα Κύτταρα Έγιναν Τεχνολογία, Angelus Novus.

2016

 • Αραποστάθης Σ. (2016). Ειδικό Τεύχος- Ειδήμονες και Ειδημοσύνη στην Επιστήμη και την Τεχνολογία, Νεύσις 23.

2015

 • Algra K., Ierodiakonou K. (eds) (2015). Sextus Empiricus and Ancient Physics. Cambridge University Press.
 • Arabatzis T., Howard D. (eds) (2015). Integrated HPS in Practice. Special issue of Studies in History and Philosophy of Science, vol. 49, No 1.
 • Arabatzis T., Renn J., Simões A. (eds) (2015). Relocating the History of Science. Essays in Honor of Kostas Gavroglu. Springer.
 • Boudouris K., Dimitracopoulos C., Protopapadakis E. (eds) (2015). Selected papers from the XXIII World Congress of Philosophy. Journal of Philosophical Research 40, Special Supplement.
 • Hatzis A. N., Mercuro N. (2015). Law and Economics: Philosophical Issues and Fundamental Questions. Routledge.
 • Mantzavinos C. (2015). Editor of the Philosophy Section of the International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2nd edition. Elsevier.
 • Αραποστάθης Σ., Παπανελοπούλου Φ., Τύμπας Τ. (επιμ.) (2015). Τεχνολογία και Κοινωνία στην Ελλάδα: Μελέτες από την Ιστορία της Τεχνολογίας και τις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας. Εκδοτική Αθηνών.

2014

 • Gavroglu K. (ed.) (2014). History of Artificial Cold, scientific, Technological and Cultural Issues. Springer.

2013

 • Arapostathis S., Dutfield G. (2013): Knowledge Management and Intellectual Property. Edward Elgar Publ.
 • Cegielski P., Cornaros Ch., Dimitracopoulos C. (eds) (2013). New Studies in Weak Arithmetics. Lecture Notes 205, CSLI Publications, Stanford.
 • Karakostas V., Dieks D. (eds) (2013). EPSA11 Perspectives and Foundational Problems in Philosophy of Science. Springer.
 • Psillos S., Curd M. (eds) (2013): The Routledge Companion to the Philosophy of Science. Second revised and expanded edition. Routledge
 • Κιντή Β., Τουρνικιώτης Π., Τσιαμπάος Κ. (επιμ.) (2013). Το Μοντέρνο στη σκέψη και τις τέχνες του 20ού αιώνα. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 • Τ. Τύμπας, Ε. Μεργούπη-Σαβαΐδου (επιμ.). (2013) Ιστορίες της Tεχνολογίας του Eικοστού Aιώνα: Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα, Ξύλινα Αεροπλάνα, Γαλλικοί Αντιδραστήρες, Γυναίκες Υπολογιστές. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.