Αρχική » Έρευνα » Δημοσιεύσεις » Βιβλία/μονογραφίες

Βιβλία/μονογραφίες


2018

 • Mantzavinos, C. (2018). A Dialogue on Explanation. Springer.
 • Merianos, G., Gotsis, G. (2018). Managing financial resources in late Antiquity: Greek Fathers’ views on hoarding and saving. Palgrave MacMillan.
 • Γέμτου, Ε. (2018). Τέχνη και Επιστήμη. Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη μέσα από την Επίδραση της Επιστήμης. Επίκεντρο.
 • Δρακόπουλος, Σ. (2018). Εισαγωγή στις Αρχές της Σύγχρονης Οικονομικής. Εκδ. Οίκος Παπαζήση.
 • Τύμπας, Τ. (2018). Αναλογική Εργασία. Ψηφιακό Κεφάλαιο: Ιστορία των Τεχνολογιών Υπολογισμού και Αυτοματισμού στην Ενέργεια και την Επικοινωνία, Angelus Novus.

2017

 • Tympas, A. (2017). Calculation and Computation in the Pre-electronic Era: The Mechanical and Electrical Ages. Springer.
 • Γέμτου, Ε. (2017). Ιστορία της Τέχνης. Μια Επιστημολογική Θεώρηση. Εκδοτική Αθηνών.
 • Χατζημωυσής, Α. (2017). Φιλοσοφικά Πορτρέτα. Πόλις.

2016

 • Drakopoulos S. (2016). Comparisons in Economic Thought: Economic Interdependency Reconsidered. Routledge Publishers.
 • Mantzavinos, C. (2016): Explanatory Pluralism. Cambridge University Press.

2015

 • Gotsis G., Kortezi Z. (2015). Critical studies in diversity management literature: A review and synthesis. Springer.
 • Kalligas P. (2015). The Enneads of Plotinus. vol. 1: A commentary. Princeton University Press. (Translated by E. Key Fowden & N. Pilavachi).
 • Δρακόπουλος Σ., Γκότσης Γ., Γριμάνη Κ. (2015). ΜεθοδολογίαΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα (Κάλλιπος).

2014

 • Χατζημωυσής Α. (2014): Ο Φόβος. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

2013

 • Arapostathis S., Gooday G. (2013): Patently Contestable: Electrical Technologies and Inventor Identities on Trial in Britain. The MIT Press.
 • Πατηνιώτης Μ. (2013). Στοιχεία Φυσικής Φιλοσοφίας: Ο ελληνικός επιστημονικός στοχασμός τον 17ο και 18ο αιώνα. Εκδόσεις Gutenberg.