Αρχική » Έρευνα » Δημοσιεύσεις » Βιβλία/μονογραφίες

Βιβλία/μονογραφίες

2016

  • Drakopoulos S. (2016). Comparisons in Economic Thought: Economic Interdependency Reconsidered. Routledge Publishers.
  • Mantzavinos, C. (2016): Explanatory Pluralism. Cambridge University Press.

2015

  • Gotsis G., Kortezi Z. (2015). Critical studies in diversity management literature: A review and synthesis. Springer.
  • Kalligas P. (2015). The Enneads of Plotinus. vol. 1: A commentary. Princeton University Press. (Translated by E. Key Fowden & N. Pilavachi).
  • Δρακόπουλος Σ., Γκότσης Γ., Γριμάνη Κ. (2015). ΜεθοδολογίαΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα (Κάλλιπος).

2014

  • Χατζημωυσής Α. (2014): Ο Φόβος. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

2013

  • Arapostathis S., Gooday G. (2013): Patently Contestable: Electrical Technologies and Inventor Identities on Trial in Britain. The MIT Press.
  • Πατηνιώτης Μ. (2013). Στοιχεία Φυσικής Φιλοσοφίας: Ο ελληνικός επιστημονικός στοχασμός τον 17ο και 18ο αιώνα. Εκδόσεις Gutenberg.