Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2017-2018: Ιστορία και Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Κεντρικό θέμα: Ιστορία και Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών (αφίσα)

31/10/2017         Χρυσόστομος Μαντζαβίνος (ΕΚΠΑ), Κανονιστικότητα

21/11/2017         Αλέξανδρος Κύρτσης (ΕΚΠΑ), Η διαχρονική μαγεία της άγνοιας στις κοινωνικές επιστήμες

12/12/2017         Ιωάννα Πεπελάση (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Η μακρά διάρκεια στην οικονομική ιστορία

23/01/2018         Μιχάλης Ζουμπουλάκης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Ο homo oeconomicus ζητάει τους φίλους του: περί της διεπιστημονικότητας στην κοινωνική έρευνα

20/02/2018         Βάσω Κιντή (ΕΚΠΑ), Ιστορία και ιστορικά γεγονότα

20/03/2018         Γιώργος Γκότσης (ΕΚΠΑ), Θεμέλια των οργανωσιακών επιστημών σε μη-δυτικό πολιτισμικό πλαίσιο: Η συμβολή της αρχαίας Κινεζικής φιλοσοφικής σκέψης

24/04/2018         Σταύρος Δρακόπουλος (ΕΚΠΑ), Φυσικές Επιστήμες και η Ιστορία της Οικονομικής