Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2016-2017: Επιστήμη και Φιλοσοφία τον 17ο αιώνα

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Κεντρικό Θέμα: Επιστήμη και Φιλοσοφία τον 17ο αιώνα (αφίσα)


25/10/2016 
Στάθης Ψύλλος, Καθηγητής Τμήματος ΜΙΘΕ,
Η ανάδυση των νόμων της φύσης τον 17o αιώνα

22/11/2016
Κώστας Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος ΜΙΘΕ
Η Λογική τον 17o αιώνα

20/12/2016
Βάνα Γρηγοροπούλου, Εξωτ. Συνεργάτρια Τμήματος ΜΙΘΕ
Νους, σώμα και συνείδηση στον Descartes και τον Spinoza

24/1/2017
Μανώλης Πατηνιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΜΙΘΕ
Από την εμπειρία στο πείραμα και από την εξήγηση στα μαθηματικά: Φιλοσοφικές περιπέτειες της επαγωγής τον 17ο και τον 18ο αιώνα

21/2/2017
Δημήτριος Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας &
Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Pauca de natura corporum: η φυσική στην Ηθική του Σπινόζα

21/3/2017
Daniel Garber, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Princeton
Leibniz's Metaphysical Physics: Body, Force, and the Laws of Nature

25/4/2017
Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Νέα Ατλαντίδα του Βάκωνα, Η Νευτώνεια Επιστημονική Μέθοδος και η Καρτεσιανή Ανάλυση

23/5/2017
Διονύσιος Αναπολιτάνος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος ΜΙΘΕ
Το διακριτό και το συνεχές στην οντολογία του Leibniz

20/6/2017
Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής Τμήματος ΜΙΘΕ
Η φιλοσοφική κληρονομιά του 17ου αιώνα