Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2015-2016: Η Ιστορία της Επιστήμης και η μελέτη των πηγών

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Κεντρικό Θέμα: Η Ιστορία της Επιστήμης και η μελέτη των πηγών (αφίσα)

24/11/2015    Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος, Οι ψηφιακές σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Digital Humanities): Από την επιστημολογική κρίση ιστορικοφιλολογικής ταυτότητας έως την προτυποποίηση μιας επιστήμης φιλολογικών πηγών

15/12/2015    Πέτρος Μπούρας-Βαλλιανάτος, Βυζαντινή Ιατρική Γραμματεία: Τα έργα του Ακτουαρίου Ιωάννη Ζαχαρία (περ. 1275 – περ. 1330) υπό το φως των ιατρικών ανακαλύψεων στην προαναγεννησιακή Ευρώπη και τον Ισλαμικό Κόσμο

26/01/2016    Γιάννης Χριστιανίδης, Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Άραβες και η Ιστορία των Μαθηματικών: Διαμάχες για την πρώιμη ιστορία της άλγεβρας. Το video της διάλεξης βρίσκεται εδώ.

23/02/2016    Παύλος Καλλιγάς, Πλατωνισμός και σφαιροποιία: Νέα στοιχεία για την πρώιμη ιστορία της αστρονομίας

29/03/2016    Μιχάλης Σιάλαρος, Από την Αλεξάνδρεια στη Λειψία: Η αναζήτηση του αυθεντικού Ευκλείδη

19/04/2016    Κωνσταντίνος Ν. Κωνσταντινίδης, Η σπουδή του Quadrivium στους πρώιμους Παλαιολόγειους χρόνους

24/05/2016    Παντελής Γκολίτσης, Τα φιλοσοφικά χειρόγραφα στο Βυζάντιο (9ος/15ος αιώνας)

7/06/2016      Μαρία Μαυρουδή, Οι μεταφράσεις επιστημονικών κειμένων από τα Αραβικά στα Ελληνικά κατά τη βυζαντινή περίοδο