Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2014-2015: Ιστορικές και φιλοσοφικές συνιστώσες της Λογικής


Ακαδημαϊκό έτος  2014-2015

Κεντρικό Θέμα: Ιστορικές και φιλοσοφικές συνιστώσες της Λογικής (αφίσα)

14/10/2014, Γ. Μοσχοβάκης, UCLA και ΕΚΠΑ, Το πρόβλημα της αντικειμενικής αλήθειας στη θεωρία συνόλων

18/11/2014, Κ. Δημητρακόπουλος, ΕΚΠΑ, Λογικός συμβολισμός και αρχαία Λογική

16/12/2014, Σ. Ψύλλος, ΕΚΠΑ, Επαγωγή: το ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο ενός προβλήματος

13/1/2015, Κ. Ιεροδιακόνου, ΕΚΠΑ, Γιατί είναι η στωική λογική μέρος και όχι όργανο της φιλοσοφίας;

17/2/2015, T. Williamson, University of Oxford, Modal Logic and Modal Science

17/3/2015, Γ. Στεφάνου, ΕΚΠΑ, Η σημασία της λογικής για τη φιλοσοφία

21/4/2015, Ε. Μανωλακάκη, ΕΚΠΑ, Λογική, Νόηση και Αλήθεια

19/5/2015, Δ. Αναπολιτάνος & Δ. Χριστοπούλου, ΕΚΠΑ, Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της λογικής δραστηριότητας

16/6/2015, Γ. Κολέτσος, ΕΜΠ, Συλλογισμός και υπολογισμός, η εξέλιξη μιας ισοδυναμίας