Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2012-2013: Νους και Κόσμος

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Κεντρικό Θέμα: Νους και Κόσμος

20/11/2012   Αθανάσιος Πρωτόπαπας, Επίδραση του νου στον κόσμο: Η ελευθερία της βούλησης ως φυσικό-νοητικό φαινόμενο

18/12/2012   Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Πως πώς ο υπολογισμός θα επηρεάσει την κοσμολογική θεώρηση

28/1/2013     Φίλιππος Καργόπουλος, Γλώσσα σκέψης

19/2/2013     Ελπίδα Τζαφέστα, Μικρο-νους, μακρο-κόσμος

21/5/2013     Κωνσταντίνος Μουτούσης, Ο νοών, η νόηση και το περιεχόμενο αυτής

18/6/2013     Αριστοτέλης Τύμπας, Μηχανές ευφυείς, σκεπτόμενες, νοήμονες: Παρατηρήσεις από

την ιστοριογραφία της τεχνολογίας