Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2009-2010: Αναλυτική και Ηπειρωτική Φιλοσοφία

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Κεντρικό Θέμα: Αναλυτική και Ηπειρωτική Φιλοσοφία

19/1/2010    Αντώνης Χατζημωυσής, Αναλυτική και Ηπειρωτική Φιλοσοφία: μεθοδολογικές παρατηρήσεις

16/2/2010    Αριστείδης Μπαλτάς, Αναλυτική έναντι Ηπειρωτικής φιλοσοφικής παράδοσης: Ιστορικές και
θεματικές συντεταγμένες της διάκρισης

16/3/2010    Στέλιος Βιρβιδάκης, Αναλυτική και Ηπειρωτική Φιλοσοφία: Στείρες αντιπαραθέσεις και γόιμες συναντήσεις

20/4/2010    Παντελής Μπασάκος, Η αμφισημία

18/5/2010    Παύλος Κόντος, Η εμπειρία των άλλων: φαινομενολογικές αναλύσεις