Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2008-2009: Αντικείμενο και αντικειμενικότητα

Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

Κεντρικό Θέμα: Αντικείμενο και Αντικειμενικότητα

14/10/2008      Στέλιος Βιρβιδάκης, Αντικειμενικότητα στην Ηθική

18/11/2008      Κωνσταντίνος Μουτούσης, Η αντικειμενική υποκειμενικότητα της αντίληψης

9/12/2008        Γεώργιος Γυφτοδήμος, Αντικείμενο και αντικειμενικότητα στους υπολογιστές

13/1/2009        Νίκος Δασκαλοθανάσης, Η αντικειμενικότητα στον τεχνοκριτικό λόγο

3/2/2009          Αικατερίνη Καλέρη, Το ζήτημα της αντικειμενικότητας στις ανθρωπιστικές επιστήμες

24/2/2009        Δημήτρης Κυρτάτας, Αντικειμενικότητα και υποκειμενικότητα στην ιστορία

17/3/2009        Διονύσιος Αναπολιτάνος, Η αντικειμενικότητα ως μεταφυσική του αντικειμένου

7/4/2009          Βασίλης Καρακώστας, Έννοιες αντικειμενικότητας στη Φυσική

28/4/2009        Στάθης Ψύλλος, Δήμητρα Χριστοπούλου, Μαθηματικός πλατωνισμός: οι αριθμοί ως αφηρημένες οντότητες

19/5/2009        Θεόδωρος Αραμπατζής, Έχει η αντικειμενικότητα ιστορία;