Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2007-2008: Το Πανεπιστήμιο σήμερα

Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008

Κεντρικό Θέμα: Το Πανεπιστήμιο σήμερα

16/10/2007      Πέτρος Γέμτος, Πανεπιστήμια, Επιστήμη και Ελεύθερη Κοινωνία

20/11/2007      Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Η Ιστορία της Έρευνας του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

11/12/2007      Δημήτριος Σωτηρόπουλος, Η Μεταρρύθμιση των Α.Ε.Ι. και η διαδικασία της Μπολόνια: Τα «Υπέρ», τα «Κατά» και οι προϋποθέσεις της Μεταρρύθμισης

22/1/2008        Θεοδόσιος Τάσιος, Αντιφάσεις στο Σύγχρονο Πανεπιστήμιο

19/2/2008        Νικόλαος Αλιβιζάτος, Μια ελληνική πρωτοτυπία: Η συνταγματική ρύθμιση του Πανεπιστημίου

11/3/2008        Πάνος Τσακλόγλου, Εκπαίδευση και Ανισότητα

15/4/2008        Αριστείδης Χατζής, Το Δίκαιο των Βιβλίων και το Δίκαιο της Πράξης: Το τέλος της Αυτονομίας του Δικαίου και η Νομική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

13/5/2008        Μιχαήλ Βέλλας, Συνθήκες γενέσεως των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

3/6/2008          Λόης Λαμπριανίδης, Η ελληνική κοινωνία δε φαίνεται να κατανοεί τη σημασία του Πανεπιστημίου: Η περίπτωση της ίδρυσης περιφερειακών Πανεπιστημίων