Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2006-2007: Φιλοσοφικές, ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνιστώσες της τεχνολογίας

Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007

Κεντρικό Θέμα: Φιλοσοφικές, ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνιστώσες της τεχνολογίας

24/10/2006      Αριστοτέλης Τύμπας, Η Ιστορία της Τεχνολογίας και η Ιστορία της

7/11/2006        Βασίλειος Καρασμάνης, Τεχνολογική σκέψη στον Αριστοτέλη

28/11/2006      Κ. Γαβρόγλου, Δ. Διαλέτης, Ι. Χριστιανίδης, Το παλίμψηστο χειρόγραφο του Αρχιμήδη και οι νέες τεχνικές ανάγνωσής του

12/12/2006      Θεοδόσιος Τάσιος, Ανθρωπολογική και ιστορική θεώρηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Αρχαία Ελλάδα

23/1/2007        Ιρις Τζαχίλη, Τι είναι νέο; Καινοτομίες, αδράνειες και αρνήσεις στο προϊστορικό Αιγαίο

27/2/2007        Βασίλειος Κύρκος, Ο άνθρωπος και η τεχνολογία του: Προβλήματα συνείδησης και ευθύνης

6/3/2007          Δημοσθένης Αγραφιώτης, Για την Τεχνολογία: Κοινωνικές και Πολιτιστικές Απορίες

27/3/2007        Αγαμέμνων Τσελίκας, Ιωάννης Μπιτσάκης, Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Προσεγγίσεις και Προβληματισμοί

24/4/2007        Όλγα Κατσιαρδή-Herring, Έλληνες έμποροι και τεχνίτες στην Ευρώπη: Μεταφορά τεχνογνωσίας (18ος αιώνας)

22/5/2007        Ιωάννης Καλογήρου, Πολιτικές για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία: Ένας δύσβατος δρόμος