Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2004-2005: Παράδοση και Εξέλιξη

Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

Κεντρικό Θέμα: Παράδοση και Εξέλιξη

19/10/2004      Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Παράδοση και εξέλιξη: Άξονες προβληματισμού

23/11/2004      Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Η έννοια της εξέλιξης στην οικονομική σκέψη

14/12/2004      Χαρίδημος Τσούκας, Η αναγκαιότητα της «παράδοσης» στα κοινωνικά συστήματα: Μια μετα-ρασιοναλιστική προσέγγιση

18/1/2005        Γεώργιος Κουμάντος, Το Οικογενειακό Δίκαιο ως σημείο αναμετρήσεως

15/2/2005        Μιχαήλ Κοπιδάκης, Το «Λακωνικόν» του Ο. Ελύτη και οι φιλοσοφικές του καταβολές

15/3/2005        Χρυσόστομος Μαντζαβίνος, Παράδοση και εξέλιξη ως προβληματική στη θεωρία θεσμών

12/4/2005        Παναγιώτης Καζάκος, Παράδοση και μεταρρυθμίσεις σε κράτος και οικονομία

17/5/2005        Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, Σύγχρονες τάσεις στην Αρχαιολογία: Θεωρία και πράξη