Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2003-2004: Ιδεολογία και Επιστήμη

Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004

Κεντρικό Θέμα: Ιδεολογία και Επιστήμη

21/10/2003      Αναστάσιος Μπουγάς, Ιδεολογία και κοινωνικό ασυνείδητο. Από τον Marx στον Althousser

25/11/2003      Αντώνιος Μακρυδημήτρης, Η ιδεολογία ως νομιμοποίηση και η νομιμοποίηση ως ιδεολογία

16/12/2003      Αθανάσιος Τζαβάρας, Η ιδεολογία ως ψυχολογία και η ψυχολογία ως ιδεολογία

20/1/2004        Ελισάβετ Κιρτσόγλου, Ιδεολογία και ανθρωπολογία

17/2/2004        Δημήτριος Δημητράκος, Ιδεολογία και επιστήμη στη σκέψη του Αντόνιο Γκράμσι

27/4/2004        Διονύσιος Αναπολιτάνος, Ο ρόλος της ιδεολογίας στη διαμόρφωση των φυσικών επιστημών

18/5/2004        Νικόλαος Μουζέλης, Αντι-ολισμός: Η βασική ιδεολογία της μεταμοντέρνας σκέψης