Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2002-2003: Ελλάδα και Εσπερία

Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003

Κεντρικό Θέμα: Ελλάδα και Εσπερία

22/10/2002      Αναστάσιος Μπουγάς, Στις ελληνικές πηγές του Γερμανικού Ιδεαλισμού: Hegel και Hölderlin

19/11/2002      Λίνος Μπενάκης, Η παρουσία της Δυτικής Φιλοσοφίας και Θεολογίας στο Βυζάντιο (Μεταφράσεις λατινικών κειμένων – ιδεολογικές αντιπαραθέσεις

10/12/2002      Πέτρος Γέμτος, Αρχαιοελληνική οικονομική σκέψη και σύγχρονη επιστήμη

21/1/2003        Κ. Γαβρόγλου, Δ. Διαλέτης, Ι. Χριστιανίδης, Η περίπτωση των επιστημών: πρόσληψη και ρήξη

18/2/2003        Μιχαήλ Σακελλαρίου, Το δυτικό κάτοπτρο της ελληνικής αρχαιότητας ως πηγή της νέας ελληνικής αυτογνωσίας

18/3/2003        Μ. Δραγώνα-Μονάχου, Σ. Βιρβιδάκης, Α. Χατζής, Η επικαιρότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στην ηθικοπολιτική σκέψη

8/4/2003          Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, Ελλάς και Ευρώπη

13/5/2003        Γεώργιος Χριστοδούλου, Ευρωπαϊκές ρίζες της νεοελληνικής αρχαιογνωσίας