Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 2001-2002: Διαφωτισμός

Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002

Κεντρικό Θέμα: Διαφωτισμός

22/11/2001      Πέτρος Γέμτος, Η επικαιρότητα του Διαφωτισμού
                       Βασιλική Κιντή, Ευστάθιος Ψύλλος, 100 χρόνια από τη γέννηση του Karl Popper

13/12/2001      Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ο Montesqieu και η πολιτική του Διαφωτισμού

24/1/2002        Περικλής Βαλλιάνος, Λόγος και Ιστορία. Μια προβληματική σχέση

7/2/2002          Γρηγόριος Μολύβας, Ο Βρετανικός Διαφωτισμός και τα όρια του πολιτικού ριζοσπαστισμού

28/2/2002        Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Προβλήματα εκπαίδευσης στην περίοδο του λεγόμενου πρώτου βυζαντινού ανθρωπισμού

21/3/2002        Κ. Γαβρόγλου, Δ. Διαλέτης, Θ. Αραμπατζής, Επιστήμη και Διαφωτισμός: Νέες ιστοριογραφικές τάσεις

25/4/2002        Αριστείδης Μπαλτάς, Επιστήμη, Ιστορία, Πολιτική: Τι διαψεύδει τι;

30/5/2002        Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Η Καντιανή μεθερμηνεία του Διαφωτισμού και το άνοιγμα στο μοντερνισμό